Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

15.5.2012
*Byggnadsnämnden
15.5.2012
Kommunstyrelsen
9.5.2012
Kommunstyrelsen
8.5.2012
*Socialnämnden
8.5.2012
Gemensamma räddningsnämnden
24.4.2012
*Byggnadsnämnden
18.4.2012
Kommunstyrelsen
17.4.2012
*Tekniska nämnden
16.4.2012
*Kultur- & fritidsnämnden
4.4.2012
Kommunstyrelsen
3.4.2012
*Socialnämnden
29.3.2012
Kommunfullmäktige
27.3.2012
*Byggnadsnämnden
21.3.2012
Kommunstyrelsen
20.3.2012
*Skolnämnden
6.3.2012
Gemensamma räddningsnämnden
5.3.2012
*Tekniska nämnden
5.3.2012
*Socialnämnden
28.2.2012
*Byggnadsnämnden
27.2.2012
*Kultur- & fritidsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020