Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

18.9.2013
Gemensamma räddningsnämnden
12.9.2013
Lantbruksnämnden
11.9.2013
Kommunstyrelsen
2.9.2013
*Kultur- & fritidsnämnden
27.8.2013
*Byggnadsnämnden
21.8.2013
Kommunstyrelsen
12.8.2013
*Skolnämnden
19.6.2013
Kommunfullmäktige
18.6.2013
Kommunstyrelsen
18.6.2013
*Socialnämnden
10.6.2013
*Skolnämnden
5.6.2013
Kommunstyrelsen
5.6.2013
*Byggnadsnämnden
22.5.2013
Kommunstyrelsen
16.5.2013
Kommunfullmäktige
16.5.2013
Kommunstyrelsen
8.5.2013
Kommunstyrelsen
7.5.2013
*Byggnadsnämnden
7.5.2013
*Socialnämnden
25.4.2013
Kommunfullmäktige

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020