Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

12.12.2013
Kommunfullmäktige
4.12.2013
Kommunstyrelsen
27.11.2013
Kommunstyrelsen
26.11.2013
*Socialnämnden
26.11.2013
*Byggnadsnämnden
25.11.2013
*Skolnämnden
14.11.2013
Kommunfullmäktige
7.11.2013
Gemensamma räddningsnämnden
6.11.2013
Kommunstyrelsen
30.10.2013
Kommunstyrelsen
29.10.2013
*Socialnämnden
29.10.2013
*Byggnadsnämnden
22.10.2013
*Tekniska nämnden
17.10.2013
Kommunfullmäktige
9.10.2013
Kommunstyrelsen
1.10.2013
*Socialnämnden
1.10.2013
*Tekniska nämnden
24.9.2013
*Byggnadsnämnden
23.9.2013
*Skolnämnden
23.9.2013
*Kultur- & fritidsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020