Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Vissa protokoll saknas ännu, men kommer att läggas till inom kort. Fram till dess finns dessa för påseende på kommunkansliet på Skolvägen 2.
 

28.8.2018
Samhällsnämnden
28.8.2018
Invånarnämnden
21.8.2018
Kommunstyrelsen
26.6.2018
Samhällsnämnden
14.6.2018
Kommunfullmäktige
6.6.2018
Kommunstyrelsen
29.5.2018
Samhällsnämnden
22.5.2018
Invånarnämnden
18.5.2018
Kommunfullmäktige
8.5.2018
Kommunstyrelsen
26.4.2018
Kommunfullmäktige
24.4.2018
Invånarnämnden
18.4.2018
Kommunstyrelsen
3.4.2018
Samhällsnämnden
28.3.2018
Kommunstyrelsen
26.3.2018
Invånarnämnden
16.3.2018
Lantbruksnämnden
14.3.2018
Kommunstyrelsen
28.2.2018
Kommunstyrelsen
27.2.2018
Samhällsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 11.1.2019