Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

1.12.2020
Invånarnämnden
24.11.2020
Samhällsnämnden
18.11.2020
Kommunstyrelsen
13.11.2020
Kommunfullmäktige
4.11.2020
Kommunstyrelsen
27.10.2020
Invånarnämnden
27.10.2020
Samhällsnämnden
22.10.2020
Kommunfullmäktige
14.10.2020
Kommunstyrelsen
30.9.2020
Kommunstyrelsen
29.9.2020
Samhällsnämnden
24.9.2020
Lantbruksnämnden
24.9.2020
Kommunfullmäktige
22.9.2020
Invånarnämnden
16.9.2020
Kommunstyrelsen
26.8.2020
Kommunstyrelsen
25.8.2020
Samhällsnämnden
23.6.2020
Samhällsnämnden
11.6.2020
Kommunfullmäktige
3.6.2020
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020