Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

17.3.2014
*Skolnämnden
17.3.2014
*Kultur- & fritidsnämnden
5.3.2014
Kommunstyrelsen
4.3.2014
*Byggnadsnämnden
17.2.2014
Lantbruksnämnden
13.2.2014
*Byggnadsnämnden
13.2.2014
Gemensamma räddningsnämnden
12.2.2014
Kommunstyrelsen
11.2.2014
*Socialnämnden
4.2.2014
*Byggnadsnämnden
3.2.2014
*Skolnämnden
30.1.2014
Kommunfullmäktige
28.1.2014
*Tekniska nämnden
22.1.2014
Kommunstyrelsen
20.1.2014
*Kultur- & fritidsnämnden
8.1.2014
Kommunstyrelsen
7.1.2014
*Socialnämnden
18.12.2013
Kommunstyrelsen
17.12.2013
*Tekniska nämnden
12.12.2013
Gemensamma räddningsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020