Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

3.6.2014
*Socialnämnden
2.6.2014
*Skolnämnden
27.5.2014
*Tekniska nämnden
27.5.2014
*Byggnadsnämnden
26.5.2014
*Skolnämnden
14.5.2014
Kommunstyrelsen
6.5.2014
*Socialnämnden
29.4.2014
*Tekniska nämnden
29.4.2014
*Byggnadsnämnden
24.4.2014
Kommunfullmäktige
16.4.2014
Kommunstyrelsen
14.4.2014
*Kultur- & fritidsnämnden
9.4.2014
Gemensamma räddningsnämnden
8.4.2014
*Socialnämnden
7.4.2014
*Skolnämnden
2.4.2014
Kommunstyrelsen
1.4.2014
*Tekniska nämnden
1.4.2014
*Byggnadsnämnden
19.3.2014
Kommunstyrelsen
18.3.2014
*Tekniska nämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020