Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

23.9.2014
*Socialnämnden
22.9.2014
*Kultur- & fritidsnämnden
22.9.2014
*Skolnämnden
16.9.2014
*Tekniska nämnden
11.9.2014
Gemensamma räddningsnämnden
10.9.2014
Kommunstyrelsen
9.9.2014
Lantbruksnämnden
8.9.2014
*Kultur- & fritidsnämnden
2.9.2014
*Byggnadsnämnden
27.8.2014
Gemensamma räddningsnämnden
11.7.2014
*Tekniska nämnden
25.6.2014
Kommunstyrelsen
24.6.2014
*Byggnadsnämnden
23.6.2014
*Kultur- & fritidsnämnden
18.6.2014
Kommunfullmäktige
10.6.2014
Kommunstyrelsen
4.6.2014
Kommunstyrelsen
3.6.2014
*Socialnämnden
2.6.2014
*Skolnämnden
27.5.2014
*Tekniska nämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020