Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

25.3.2015
Kommunstyrelsen
12.3.2015
Kommunfullmäktige
10.3.2015
*Tekniska nämnden
10.3.2015
*Kultur- & fritidsnämnden
10.3.2015
*Socialnämnden
9.3.2015
*Skolnämnden
4.3.2015
Kommunstyrelsen
24.2.2015
*Byggnadsnämnden
18.2.2015
Kommunstyrelsen
9.2.2015
*Skolnämnden
5.2.2015
Kommunfullmäktige
4.2.2015
Lantbruksnämnden
3.2.2015
*Socialnämnden
28.1.2015
Kommunstyrelsen
28.1.2015
Gemensamma räddningsnämnden
26.1.2015
*Kultur- & fritidsnämnden
17.12.2014
Kommunstyrelsen
11.12.2014
Kommunfullmäktige
9.12.2014
*Socialnämnden
3.12.2014
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020