Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

14.10.2015
*Kultur- & fritidsnämnden
13.10.2015
*Tekniska nämnden
12.10.2015
*Skolnämnden
1.10.2015
Kommunfullmäktige
29.9.2015
*Byggnadsnämnden
23.9.2015
Kommunstyrelsen
22.9.2015
Lantbruksnämnden
22.9.2015
*Socialnämnden
22.9.2015
*Tekniska nämnden
21.9.2015
*Skolnämnden
21.9.2015
*Kultur- & fritidsnämnden
16.9.2015
Kommunstyrelsen
9.9.2015
Gemensamma räddningsnämnden
3.9.2015
Kommunfullmäktige
31.8.2015
*Skolnämnden
26.8.2015
Kommunstyrelsen
26.8.2015
Gemensamma räddningsnämnden
25.8.2015
*Socialnämnden
18.8.2015
*Byggnadsnämnden
30.6.2015
*Byggnadsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020