Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

16.3.2016
Kommunstyrelsen
10.3.2016
Kommunfullmäktige
8.3.2016
Invånarnämnden
2.3.2016
Kommunstyrelsen
1.3.2016
Samhällsnämnden
16.2.2016
Invånarnämnden
10.2.2016
Kommunstyrelsen
21.1.2016
Kommunfullmäktige
13.1.2016
Kommunstyrelsen
17.12.2015
Kommunfullmäktige
15.12.2015
*Byggnadsnämnden
10.12.2015
*Socialnämnden
9.12.2015
Kommunstyrelsen
26.11.2015
Kommunfullmäktige
24.11.2015
*Socialnämnden
18.11.2015
Kommunstyrelsen
12.11.2015
Kommunfullmäktige
4.11.2015
Kommunstyrelsen
27.10.2015
*Byggnadsnämnden
21.10.2015
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020