Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

15.12.2016
Kommunfullmäktige
14.12.2016
Gemensamma räddningsnämnden
7.12.2016
Kommunstyrelsen
29.11.2016
Invånarnämnden
29.11.2016
Samhällsnämnden
17.11.2016
Kommunfullmäktige
9.11.2016
Kommunstyrelsen
8.11.2016
Samhällsnämnden
3.11.2016
Gemensamma räddningsnämnden
2.11.2016
Kommunstyrelsen
25.10.2016
Invånarnämnden
12.10.2016
Kommunstyrelsen
5.10.2016
Gemensamma räddningsnämnden
4.10.2016
Samhällsnämnden
28.9.2016
Invånarnämnden
27.9.2016
Samhällsnämnden
21.9.2016
Kommunstyrelsen
14.9.2016
Lantbruksnämnden
31.8.2016
Kommunstyrelsen
30.8.2016
Samhällsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020