Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

17.5.2017
Gemensamma räddningsnämnden
11.5.2017
Kommunfullmäktige
4.5.2017
Kommunstyrelsen
25.4.2017
Samhällsnämnden
25.4.2017
Invånarnämnden
11.4.2017
Samhällsnämnden
5.4.2017
Kommunstyrelsen
28.3.2017
Samhällsnämnden
21.3.2017
Invånarnämnden
15.3.2017
Kommunstyrelsen
1.3.2017
Kommunstyrelsen
28.2.2017
Samhällsnämnden
16.2.2017
Kommunfullmäktige
15.2.2017
Lantbruksnämnden
14.2.2017
Invånarnämnden
8.2.2017
Kommunstyrelsen
31.1.2017
Samhällsnämnden
26.1.2017
Gemensamma räddningsnämnden
25.1.2017
Kommunstyrelsen
24.1.2017
Invånarnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020