Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

31.10.2017
Samhällsnämnden
18.10.2017
Kommunstyrelsen
12.10.2017
Gemensamma räddningsnämnden
28.9.2017
Kommunfullmäktige
27.9.2017
Invånarnämnden
26.9.2017
Samhällsnämnden
19.9.2017
Lantbruksnämnden
13.9.2017
Kommunstyrelsen
13.9.2017
Gemensamma räddningsnämnden
29.8.2017
Samhällsnämnden
23.8.2017
Kommunstyrelsen
22.8.2017
Invånarnämnden
27.6.2017
Invånarnämnden
27.6.2017
Samhällsnämnden
20.6.2017
Gemensamma räddningsnämnden
15.6.2017
Kommunfullmäktige
6.6.2017
Kommunstyrelsen
30.5.2017
Samhällsnämnden
23.5.2017
Invånarnämnden
17.5.2017
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020