Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

1.6.2021
Invånarnämnden
25.5.2021
Samhällsnämnden
11.5.2021
Kommunstyrelsen
27.4.2021
Invånarnämnden
27.4.2021
Samhällsnämnden
22.4.2021
Kommunfullmäktige
14.4.2021
Kommunstyrelsen
30.3.2021
Kommunstyrelsen
29.3.2021
Samhällsnämnden
23.3.2021
Invånarnämnden
18.3.2021
Lantbruksnämnden
3.3.2021
Kommunstyrelsen
18.2.2021
Kommunfullmäktige
10.2.2021
Kommunstyrelsen
9.2.2021
Invånarnämnden
26.1.2021
Samhällsnämnden
21.1.2021
Kommunstyrelsen
21.12.2020
Samhällsnämnden
17.12.2020
Kommunfullmäktige
9.12.2020
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020