Påsa bostadsområde

I centrala Godby har kommunen iordningställt två flerbostadstomter för försäljning. Tomterna har generös byggrätt och ligger placerade med närhet till den mesta dagliga service man behöver.

Anmäl intresse på epost till registrator@finstrom.ax.