Meddelande om utställning av vägplan

Publicerad 4.11.2020 14:54 | Uppdaterad 9.11.2020 15:52

Ålands landskapsregering beslöt den 30.10.2020 att utställa vägplan för byggande av gång- och cykelväg längs landsväg landsväg nr 4, på sträckan Godby - Pålsböle, i Finströms kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås den 4 november 2020. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 25 november 2020.

Publicerad 4.11.2020
Uppdaterad 9.11.2020