Meddelande om utställning av detaljplaneförslag kvarter 128-130

Publicerad 29.1.2021 12:50 | Uppdaterad 29.1.2021 12:53

Samhällsnämnden har genom beslut SamN § 14 / 26.1.2021 beslutat att ställa ut detaljplan för ett område norr om Knappelstan i Godby.

Detaljplaneförslaget är framlagt till påseende i kommunkansliet under tiden den 29:e januari fram till och med den 1:a mars.
Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 1.3.2021 kl. 15.00 till Finströms kommun, skolvägen 2 22410 Godby eller till registrator@finstrom.ax.

Se mer information i bilagorn intill. 
 

Publicerad 29.1.2021
Uppdaterad 29.1.2021