Meddelande om fastställande av detaljplan kvarter 128-130

Publicerad 1.4.2021 16:22

Detaljplan för kvarter 128-130, Godby har fastställts enligt bilaga enligt beslut SamN § 44 / 29.3.2021.

Publicerad 1.4.2021
Uppdaterad 1.4.2021