Kommunfullmäktige 17.11.2022

Publicerad 18.11.2022 12:28 | Uppdaterad 18.11.2022 12:31

Protokollet från kommunfullmäktiges möte 17.11.2022 har publicerats här inklusive besvärsanvisning

Bilagorna till kommunfullmäktiges beslut, bland annat underlagen för de avgifter som kommunfullmäktige fattade beslut om vid mötet 17.11.2022 publiceras i anslutning till denna kungörelse

 

Finström 18.11.2022

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör