Kommunfullmäktige 14.12.2023

Publicerad 5.12.2023 14:47 | Uppdaterad 5.12.2023 14:48

Kommunfullmäktige sammankommer torsdagen den 14 december kl 19 vid kommungården

Ärendelista som bilaga

Enligt uppdrag, 

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör