Nyheter

28.3.2019 - LEDIGT JOBB SOM BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE
Invånarnämnden i Finström lediganslår en anställning som Barnträdgårdslärare i arbetsavtalsförhållande med aktuell placering på Pålsböle daghem. Anställningen är på heltid, inleds den 01.08.2019 och...
Läs mer om LEDIGT JOBB SOM BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE ›
1.2.2018 - Barnomsorgstaxan ändras from 1.1.2018
Barnomsorgstaxan för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 16.11.2017 § 48. Fritidshemsavgifter beräknas enligt samma taxa som barnomsorgsavgifter. Blankett för inlämnande av inkomstuppgifter för...
Läs mer om Barnomsorgstaxan ändras from 1.1.2018 ›