Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Information om val

Till de återkommande allmänna valen hör lagtings- och kommunalval, presidentval, riskdagsval och val till europaparlementet. Därutöver kan anordnas extra val samt kommunala fokomröstningar etcetera.

Finströms kommun är uppdelad i två olika röstningsområden enligt följande:

1. Markusböle, vallokal Breidablick

2. Godby, vallokal Finströms bibliotek

Kontakt till Centralnämnden i Finström

Skolvägen 2, 22410 Godby

tel:018- 43150, Finströms kommun

kommungarden@finstrom.ax

Publicerad 8.11.2018
Uppdaterad 31.1.2020