Information om val

Här informerar vi om val år 2019 på Åland

Riksdagsval

Valdag söndag 14.4.2019

Förhandsröstning i Finland 3-9.4.2019.

Förhandsröstning utomlands 3-6.4.2019

EU-val

Valdag söndag 26.5.2019

Förhandsröstning i Finland 15.5.-21.5.2019

Förhandsröstning utomlands 15.5.-18.5.2019

Kommunal- och lagtingsval

Valdag söndag 20.10.2019

Förhandsröstning 5-15.10.2019

Publicerad 8.11.2018
Uppdaterad 8.11.2018