Information om val

Till de återkommande allmänna valen hör lagtings- och kommunalval, presidentval, riskdagsval och val till europaparlementet. Därutöver kan anordnas extra val samt kommunala fokomröstningar etcetera.

Finströms kommun är uppdelad i två olika röstningsområden enligt följande:

1. Markusböle, vallokal Breidablick

2. Godby, vallokal Finströms bibliotek

Kontakt till Centralnämnden i Finström

Skolvägen 2, 22410 Godby

tel:018- 43150, Finströms kommun

kommungarden@finstrom.ax

Lagtings- och kommunalval

Valdag söndag 20.10.2019

Förhandsröstning 5-15.10.2019

Riksdagsval

Valdag söndag 14.4.2019

Förhandsröstning i Finland 3-9.4.2019.

Förhandsröstning utomlands 3-6.4.2019

EU-val

Valdag söndag 26.5.2019

Förhandsröstning i Finland 15.5.-21.5.2019

Förhandsröstning utomlands 15.5.-18.5.2019

 

 

Publicerad 8.11.2018
Uppdaterad 3.7.2019