Samhällsnämnden

 Samhällsnämndens ledamöter

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Christian Rögård Solveig Gestberg
Vice ordförande Dick Lindström Gustav Sirén
  Carola Boman Mathilda Blixt
  Vidar Nordqvist Per-Ole Granberg
  Katarina Norrgård Helena Lundberg
  Ove Söderman Henrik Thyrén
  Carola Wikström-Nordberg Leif Karlsson

Samhällsnämnden ansvarar för:

Planläggning

Kommunens generalplanering och annan översiktlig planering, detaljplanering, byggnadsskydd samt bostadsproduktion.

Byggnadstillsyn och miljövård

  • Byggnadstillsyn och tillstånd för miljöåtgärder i kommunen i enlighet med plan- och bygglagen
  • De uppgifter som tillkommer kommunen enligt lagen om miljöskydd.

Samhällsnämnden fungerar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet enligt vad som avses i 14§ i Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland.

Kommunalteknik

  • Vägförvaltning då det gäller kommunalvägar, byggnadsplanevägar och andra vägar som kommunen ansvarar för, som GC-vägar mm
  • Fastighetsfrågor gällande kommunens fastighetsbestånd så som underhåll och nybyggnadsarbete
  • fungera som kommunens renhållningsmyndighet och ansvara för avfallshanteringen i kommunen
  • skötsel och underhåll av kommunens båthamnar
  • dagvatten.
Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020