Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 17 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker. Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att fastställa kommunens budget och besluta om hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör också att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt att utse revisorerna, som granskar kommunens verksamhet. 

Vart fjärde år väljs ett nytt fullmäktige genom allmänna kommunalvalet. Fullmäktiges presidium; ordförande och viceordförande, väljs för ett år i taget.

  Ordinarie  
Ordförande Roger Höglund c
Vice ordförande Åke Mattsson lib
  Leif Karlsson c
  Andreas Kanborg c
  Bodil Rådland c
  Miina Fagerlund s
  Ove Söderman c
  Jenny Berglund lib
  Leif Andersson c
  Solveig Gestberg lib
  Elof Johns c
  Freddie Forsman s
  Kristian Granberg lib
  Håkan Lundberg c
  Christian Rögård lib
  Sandra Lignell c
  Tom Henriksson c

 

Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 5.2.2020