Kommunalförbund

Kommunfullmäktige utser representantert till de olika kommunalförbund och andra gemensamma beslutsorgansom Finström är medlem i .

Oasen

Oasen kf:s ("DGH") fullmäktige: Håkan Lundberg, ersättare Torbjörn Björkman.

Ålands omsorgsförbund

Ålands omsorgsförbund kf:s (ÅOF) fullmäktige: Jonna Granberg, ersättare Håkan Lundberg.

Norra Ålands högstadiedistrikt

Norra Ålands Högstadiedistrikt kf:s (NÅHD) fullmäktige: Solveig Gestberg, ersättare Miina Fagerlund, samt Roger Höglund, ersättare Erica Granesäter.

Den gemensamma brand- och räddningsnämnden

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL): Carola Wikström-Nordberg, ersättare Ove Söderman.

Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund kf:s fullmäktige:Åke Mattsson, ersättare Regina Lindblom, samt Rolf Karlsson, ersättare Helena Lundberg.

 

Därutöver utser kommunstyrelsen representanter till olika kommunala och andra aktiebolag där kommunen äger aktier och som bedriver kommunal verksamhet, såsom Finströms Kommunaltekniska, Ålands Idrottscenter, Ålands Vatten, Norra Ålands Avloppsvatten, Ålands digitala agenda samt BAB Bärvägen 10-12 etc.

Publicerad 6.11.2017
Uppdaterad 13.1.2020