Invånarnämnden

Invånarnämndens ledamöter

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Torbjörn Björkman Robert Laaksonen
Vice ordförande Håkan Lundberg Maj-Gun Lignell
  Freddie Forsman Arezoo Naely
  Jonna Granberg Jan Sundin
  Mathilda Blixt Leif Karlsson
  Cecilia Berndtsson Solveig Gestberg
  Per Lindblom Joakim Johansson

 

Invånarnämnden ansvarar för:

Socialväsende

De uppgifter som enligt Socialvårdslagen (FFS 1982/710) ansluter sig till verkställigheten av socialvården samt de uppgifter som enligt någon annan lag åligger socialnämnden eller motsvarande organ. Verksamhetsområdet inbegriper individ- och familjeomsorg, utkomstskydd, barnomsorg och äldreomsorg.

Skolväsende

Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan, leda och utveckla skolväsendet i kommunen samt de särskilda uppgifter som ankommer på skolnämnden enligt Grundskolelag för landskapet Åland. Förvaltningen och övervakningen av högstadiet handhas dock av Norra Ålands högstadiedistrikt.

Kultur och fritid

Uppgifter som ankommer kommunen enligt bestämmelserna i LL om allmänna bibliotek. Kulturverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på kulturnämnden enligt LL om kulturell verksamhet. Frågor rörande ungdomsarbete och ungdomsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på ungdomsnämnden enligt LL om ungdomsarbete. Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på idrottsnämnden enligt Idrottslag för landskapet Åland.

Övrigt som ingår i Invånarnämndens ansvar:

  • De uppgifter som ankommer kommunen enligt landskapslag om främjande av integration
  • Utveckling av kommunens personalpolitik
  • Utveckling av kommunens service och serviceformer
  • Centralköket och dess verksamhet
  • Uppgifter som rör kommunens information och marknadsföring
Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020