Fakta om Finströms kommun

Finströms kommun är belägen mitt på Åland ca 15 km från Mariehamn. Kommunens totala landareal är 128 km²  och strändernas längd är ca 160 km.

Invånarantalet uppgick till 2.580 personer per den 31.12.2017.  Detta innebär att ca 9 % av landskapets befolkning bor i Finström och det gör kommunen till Ålands näst största landskommun.

I kommunen finns 24 byar: Bamböle, Bartsgårda, Bastö, Bergö, Bjärström. Emkarby, Enbolstad, Godby, Grelsby, Kulla Markusböle, Pettböle, Prästgården, Pålsböle, Rågetsböle, Strömsvik, Stålsby, Svartsmara, Tjudö, Torrbolstad, Tärnebolstad, Vestanträsk, Åttböle och Ämnäs.

Av kommunens sammanlagda befolkning är det knappt 1.000 personer som bor i centralorten Godby.

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 27.12.2018