Samhällsnämnden

 Samhällsnämndens ledamöter 2020-2023

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Ove Söderman Björn Blomqvist
Vice ordförande Jenny Berglund David Boman
  Elof Johns Andreas Kanborg
  Madeleine Lindblom Bodil Rådland
  Sandra Lignell Carola Wikström-Nordberg
  Vidar Nordqvist Kristian Granberg
  Helena Lundberg Freddie Forsman

Samhällsnämnden ansvarar för:

Planläggning

Kommunens generalplanering och annan översiktlig planering, detaljplanering, byggnadsskydd samt bostadsproduktion.

Byggnadstillsyn och miljövård

  • Byggnadstillsyn och tillstånd för miljöåtgärder i kommunen i enlighet med plan- och bygglagen
  • De uppgifter som tillkommer kommunen enligt lagen om miljöskydd.

Samhällsnämnden fungerar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet enligt vad som avses i 14§ i Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland.

Kommunalteknik

  • Vägförvaltning då det gäller kommunalvägar, byggnadsplanevägar och andra vägar som kommunen ansvarar för, som GC-vägar mm
  • Fastighetsfrågor gällande kommunens fastighetsbestånd så som underhåll och nybyggnadsarbete
  • fungera som kommunens renhållningsmyndighet och ansvara för avfallshanteringen i kommunen
  • skötsel och underhåll av kommunens båthamnar
  • dagvatten.