Fakta om Finströms kommun

Finströms kommun är belägen mitt på det fasta Åland cirka 15-20 km norr om Mariehamn. Kommunens totala landareal är 130 km² och strändernas längd 160 km.

Invånarantalet uppgick till 2.588 personer per den 31.12.2018. Detta innebär att nära 10 % av landskapets befolkning bor i Finström som därmed är Ålands näststörsta landskommun.

I kommunen finns 24 byar: Bamböle, Bartsgårda, Bastö, Bergö, Bjärström. Emkarby, Enbolstad, Godby, Grelsby, Kulla Markusböle, Pettböle, Prästgården, Pålsböle, Rågetsböle, Strömsvik, Stålsby, Svartsmara, Tjudö, Torrbolstad, Tärnebolstad, Vestanträsk, Åttböle och Ämnäs.

Av kommunens sammanlagda befolkning bor nära 1.000 personer i centralorten Godby som därmed utgör Ålands andra tätort. Med sitt strategiska läge fungerar byn som centrum för regionen Norra Åland och utgör säte för den egna kommunens administration.

På Kommungården i Godby finns förvaltningarna samlade. I och kring Godby finns även mycket annan både privat och offentlig service. Planer finns på utbyggnad och kommunens och byns befolkning befinner sig i tillväxt. 

Kommunen handhar lagstadgad service såsom socialväsende, barn- och äldreomsorg, skola, kultur och fritid, infrastruktur, byggnads- och miljöinspektion, fastighetsskötsel med mera. Finström har för detta runt 130 anställda och omsätter ca 13 miljoner euro per år.

På senare tid har getts ut böcker om kommunens och byns historia, som del i ett kommunalt historieprojekt. Se bland annat titlarna "Finström - från socken till kommun" respektive "Godby - från bondby till centralort", båda sammanställda av Conny Andersson.