Snöplogning

Snöplogning

Samhällsnämnden har beslutat att från snöplogningssäsong hösten 2019 inte längre erbjuda snöplogning för privata vägar.

Privatpersoner kan beställa plogning direkt med plogare inom respektive distrikt till ett upphandlat pris. Givetvis står det var och en fritt att anlita en annan plogare.

Beställning av plogning görs i första hand genom mail till respektive plogare. Uppge då namn, adress och väglängd.

Fastighetsägare ska tillse att vägen är stenfri och minst 3,5 m bred samt utmärkt med plogkäppar. Vägen ska ha en fri höjd om 4 m. Eventuell vändplan max 10x10 m ska också utmärkas med plogkäppar. Uppfylls inte detta har entreprenören rätt att frånsäga sig plogningen av den aktuella vägen.

Om man är flera som nyttjar samma väg så ska man sinsemellan komma överens om kostnadsfördelningar.

På priser nedan ingår moms 24%, med reservation för felskrivningar.

Västra Finström

Kristoffer Lundberg

Mail: kristoffer.ll@aland.net 

tel. 040 752 4946

Infartens längd: 0-20 m 9,92€ / plogning
Infartens längd: 21-100 m 12,40€ / plogning
Infartens längd: 101-200 m

18,60€ / plogning

Infartens längd: 201-500 m 33,48€ / plogning
Infartens längd: 501-1000 m 62,00€ / plogning
Infartens längd: 1001-2000 m 122,76€ / plogning
Infartens längd: 2001m- 148,80€ / plogning
   
Norra Finström

Kristoffer Lundberg

Mail: kristoffer.ll@aland.net 

tel. 040 752 4946

Infartens längd: 0-20 m 7,44€ / plogning
Infartens längd: 21-100 m 8,68€ / plogning
Infartens längd: 101-200 m 14,88€ / plogning
Infartens längd: 201-500 m 24,80€ / plogning
Infartens längd: 501-1000 m 50,84€ / plogning
Infartens längd: 1001-2000 m 96,72€ / plogning
Infartens längd: 2001m- 122,76€ / plogning
   
Godby norra-Grelsby

Kristoffer Lundberg

Mail: kristoffer.ll@aland.net 

tel. 040 752 4946

Infartens längd: 0-20 m 7,44€ / plogning
Infartens längd: 21-100 m 8,68€ / plogning
Infartens längd: 101-200 m 14,88€ / plogning
Infartens längd: 201-500 m 24,80€ / plogning
Infartens längd: 501-1000 m 50,84€ / plogning
Infartens längd: 1001-2000 m 96,72€ / plogning
Infartens längd: 2001m- 122,76€ / plogning
   
Godby Östra

Kristoffer Lundberg

Mail: kristoffer.ll@aland.net 

tel. 040 752 4946

Infartens längd: 0-20 m 7,44€ / plogning
Infartens längd: 21-100 m 8,68€ / plogning
Infartens längd: 101-200 m 14,88€ / plogning
Infartens längd: 201-500 m 24,80€ / plogning
Infartens längd: 501-1000 m 50,84€ / plogning
Infartens längd: 1001-2000 m 96,72€ / plogning
Infartens längd: 2001m- 122,76€ / plogning
   
Godby södra-Ämnäs

Jansson & Jansson LBS

Mail: jan-michaeljansson@aland.net 

tel. 040 5384 218

Infartens längd: 0-20 m 11,16€ / plogning
Infartens längd: 21-100 m 22,32€ / plogning
Infartens längd: 101-200 m 26,04€ / plogning
Infartens längd: 201-500 m 52,08€ / plogning
Infartens längd: 501-1000 m 64,48€ / plogning
Infartens längd: 1001-2000 m 93,00€ / plogning
Infartens längd: 2001m- 111,60€ / plogning
Skogsväg

Felanmälan

Här kan ni fylla i när ni ser något som behöver åtgärdas runtom i kommunen