Protokollet från Kommunernas socialtjänst kf:s stämma 16 februari 2024

Publicerad 16.2.2024 15:53

Protokollet från Kommunernas Socialtjänst kf:s stämma 16 februari 2024 har publicerats på KST:s webbsida 

Länk till protokollet

Kungörelse som bilaga