Protokollet från Ålands kommunförbunds höststämma 25.11.2022

Publicerad 19.12.2022 15:10

Kungörelse med anledning av att protokollet från Ålands kommunförbunds höststämma har publicerats på förbundets webbplats som bilaga.