Meddelande: Protokoll från Kommunernas socialtjänst k.f stämma 15 december 2023

Publicerad 20.12.2023 09:49

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Kommunernas Socialtjänst k.f förbundsstämma 15 december 2023, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på KST anslagstavla och hålls till påseende för allmänheten på kommungården i Godby