Meddelande: Protokoll från Ålands kommunförbunds Höststämma 17 november 2023

Publicerad 23.11.2023 08:52

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands Kommunförbunds höststämma 17 november 2023, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på kommunförbundets anslagstavla och hålls till påseende för allmänheten på kommungården i Finström.