Meddelande om utställning av vägplan

Publicerad 21.1.2021 16:37 | Uppdaterad 26.1.2021 10:33

Meddelande om utställning av vägplan

Genom beslut SamN § 156-2020 och genom korrigering angående utställningsförfarandet i tjänstemannabeslut TC §5 -2021 har Samhällsnämnden beslutat att ställa ut vägplanen för anordnandet av vändplan vid Bjärströmsgatan.

Förslaget är utställt 14 dagar från och med den 21:a januari till och med den 4:e februari.

Anmärkningar mot vägplanen kan riktas skriftligen mot Samhällsnämnden i Finströms kommun under adress: Skolvägen 2, 22410 Godby.

 

Samhällsnämnden

Publicerad 21.1.2021
Uppdaterad 26.1.2021