Meddelande om utställning av detaljplaneförslag kvarter 19

Publicerad 4.5.2020 12:19 | Uppdaterad 4.5.2020 12:21

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplaner till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Samhällsnämnden i Finström

Publicerad 4.5.2020
Uppdaterad 4.5.2020