Meddelande om fastställning av detaljplan

Publicerad 15.6.2020 15:00

Detaljplan för kvarter 23, Godby har fastställts enligt bilaga.

Publicerad 15.6.2020
Uppdaterad 15.6.2020