Kungörelse över Ålands Kommunförbunds protokoll

Publicerad 3.12.2020 10:09

Kungörelse över Ålands Kommunförbunds protokoll från ordinarie Höststämman 27.11.2020.

Protokollet finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli

 

Publicerad 3.12.2020
Uppdaterad 3.12.2020