Kungörelse av Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsprotokoll 25.11.2022

Publicerad 19.12.2022 15:08 | Uppdaterad 19.12.2022 15:09

Enligt §91 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland ska protokollet publiceras på kommunens webbplats och detta ska meddelas om på kommunens elektroniska anslagstavla.