Kommunstyrelsen onsdag 31 januari kl 17

Publicerad 26.1.2024 13:58 | Uppdaterad 31.1.2024 12:13

Kommunstyrelsens i Finström sammankommer onsdagen den 31 januari kl 17 vid kommungården

Ärendelista bifogas.

 

Enligt uppdrag

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör