Kommunstyrelsen onsdag 20.3 kl 17

Publicerad 14.3.2024 09:57

Kommunstyrelsens i Finström sammankommer onsdagen den 20 mars kl 17 vid kommungården

Ärendelista bifogas.

 

Enligt uppdrag

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör