Kommunstyrelsen onsdag 17.4.2024 kl 17

Publicerad 11.4.2024 11:21 | Uppdaterad 11.4.2024 11:22

Kommunstyrelsen sammankommer onsdagen den 17 april kl 17 vid Rosengård, Montellvägen 3 i Godby

Ärendelista bifogas

Enligt uppdrag,

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör