Kommunstyrelsen onsdag 14.1 kl 17

Publicerad 8.2.2024 14:49 | Uppdaterad 8.2.2024 14:50

Kommunstyrelsens i Finström sammankommer onsdagen den 14 februari kl 17 vid kommungården

Ärendelista bifogas.

 

Enligt uppdrag

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör