Kommunstyrelsen 9 november 2022 kl 17

Publicerad 3.11.2022 13:01

Kommunstyrelsen sammankommer onsdagen den 9 november kl 17 vid kommungården

Ärendelista som bilaga

 

Enligt uppdrag

Magnus Sandberg
kommundirektör