Kommunstyrelsen 8.6.2022 kl 17

Publicerad 2.6.2022 09:47 | Uppdaterad 2.6.2022 11:09

Kommunstyrelsen i Finström sammanträder onsdagen den 18 maj 2022 kl 17 vid kommungården 

Ärendelista som bilaga 

 

Enligt uppdrag

Magnus Sandberg
kommundirektör

Publicerad 2.6.2022
Uppdaterad 2.6.2022