Kommunstyrelsen 30.11.2022 kl. 17

Publicerad 19.12.2022 15:03 | Uppdaterad 19.12.2022 15:04

Kommunstyrelsen sammankommer onsdagen den 30 november kl 17 vid kommungården

Ärendelista som bilaga

 

Enligt uppdrag

Magnus Sandberg
kommundirektör