Kommunstyrelsen 27.4.2022 kl 17

Publicerad 21.4.2022 16:55

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 27.4.2022 kl.17.00 i kommungården.

Ärendelista som bilaga

 

Enligt uppdrag, 

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör

Publicerad 21.4.2022
Uppdaterad 21.4.2022