Kommunstyrelsen 18.5.2022 kl 17 vid kommungården

Publicerad 12.5.2022 18:56 | Uppdaterad 2.6.2022 11:08

Kommunstyrelsen i Finström sammanträder onsdagen den 18 maj 2022 kl 17 vid kommungården 

Ärendelista som bilaga 

 

Enligt uppdrag

Magnus Sandberg
kommundirektör