Kommunstyrelsen 15.2.2023 kl 17

Publicerad 9.2.2023 14:11

Kommunstyrelsen sammankommer onsdagen den 15 februari kl 17 vid kommungården

Ärendelista som bilaga

 

Enligt uppdrag

Magnus Sandberg
kommundirektör