Kommunstyrelsen 11.1.2023 kl 17

Publicerad 5.1.2023 13:46 | Uppdaterad 5.1.2023 13:47

Kommunstyrelsen sammankommer onsdagen den 11 januari kl 17 vid kommungården

Ärendelista som bilaga

 

Enligt uppdrag

Magnus Sandberg
kommundirektör