Kommunfullmäktige torsdagen den 25 januari kl 19

Publicerad 18.1.2024 12:49 | Uppdaterad 18.1.2024 12:52

Kommunfullmäktige sammankommer torsdagen den 25 januari kl 19 vid kommungården

Ärendelista som bilaga

Enligt uppdrag, 

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör